График за плащане на електроенергия

Моля, въведете Вашия 10-цифрен клиентски номер, за да проверите Вашата крайна дата за плащане.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби извърши промяна на сроковете за плащане на сметките за електроенергия 
на част от своите клиенти от август 2016 г. Срокове за плащане на фактурите за
потребена електрическа енергия, които бяха 10-о, 15-о или 25-о число на месеца, от август 2016 г. са променени на 1-во или 10-о число.

Имайте предвид, че срокът за плащане на сметките за електроенергия за битови клиенти е индивидуален.

При въпроси можете да се обръщате към операторите на денонощния телефон - 0700 1 61 61.