График за плащане на електроенергия

Моля, въведете Вашия 10-цифрен клиентски номер, за да проверите Вашата крайна дата за плащане.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби планира промяна на сроковете за плащане на сметките за електроенергия 
на част от своите клиенти от август 2016 г. Сегашните срокове за плащане на фактурите за
потребена електрическа енергия - 10-о, 15-о или 25-о число на месеца - от август 2016 г. ще бъдат
променени на 1-во или 10-о число.

Имайте предвид, че срокът за плащане на сметките за електроенергия за битови клиенти е индивидуален.

При въпроси можете да се обръщате към операторите на денонощния телефон - 0700 1 61 61.