График за плащане на електроенергия

Моля, въведете Вашия 10-цифрен клиентски номер, за да проверите Вашата крайна дата за плащане.

Срокове за плащане на фактурите за потребена електрическа енергия са 1-во или 10-о число.

Имайте предвид, че срокът за плащане на сметките за електроенергия за битови клиенти е индивидуален.

При въпроси можете да се обръщате към операторите на денонощния телефон - 0700 800 61.