Новини

.

ЕНЕРГО-ПРО призова клиентите си да се обърнат към компанията, ако имат притеснения относно сметките за януари

10.02.2013

 

Жалбите през януари 2013 – с 6.5% по-малко в сравнение с жалбите през миналата година

ЕНЕРГО-ПРО призова клиентите си да се обърнат към компанията, ако имат притеснения относно сметките за електроенергия за месец януари. От началото на годината енергийното дружество е консултирало 2 130 битови клиенти за януарските сметки на денонощния телефон 0700 161 61. Друга група клиенти са получили разяснения за размера на задълженията си и техния индивидуален период на отчитане от консултантите в центровете за обслужване на клиенти. Най-лесният начин да се получи консултация с експертите на ЕНЕРГО-ПРО е чрез денонощния телефон, който е обезпечен с достатъчен брой консултанти в кол центъра на компанията, за най-бързо и качествено обслужване на свързалите се граждани.

От 1 януари до 8 февруари 2013 г., 302 клиенти са подали писмени жалби за високи януарски сметки. Тази цифра е с 6,5 % по-малка в сравнение с количеството приети жалби за сметки през същия период на 2012 г. Постъпилите до момента жалби представляват 0,03 % от общо 1 020 000 места на потребление, до които компанията доставя електроенергия. Също така, от началото на януари компанията е приела 400 молби за разсрочване на задълженията, което е в рамките на нормалното количество молби от този тип през зимните месеци. Всички жалби и молби за разсрочване се разглеждат индивидуално.

Средната сметка за месец януари 2013 г. на битовите клиенти е с около 25 % по-висока от средната сметка за януари 2012 г. Анализите показват, че 13,8 % от тази разлика се дължи на увеличението на цената на електроенергията от 1 юли 2012 г., а  останалата част от повишението е вследствие на по-дългия отчетен период, включен в сметките за януари, по-големия брой празнични почивни дни през 2012 г. и по-ниските средни температури. Така например, през отчетния период, включен в сметката за януари 2013 г., средната температура е била с 3,1 градуса по-ниска отколкото през отчетния период, включен в сметката за януари 2012 г. Също така, през декември средната температура е с 8 градуса по-ниска от средната температура през ноември, което се отразява чувствително на потреблението на електроенергия през зимните месеци.

 

ЕНЕРГО-ПРО осъществява дейността си прозрачно и е отворена за диалог по всички въпроси, които касаят обслужването на клиентите. Компанията е осигурила необходимия брой консултанти, за да даде индивидуално разяснение за формирането на сметката на всеки клиент, който се обърне за информация.


Още новини

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради два соларни парка на свой лоялен клиент

22.08.2019

В рамките на своята програма за енергийна ефективност, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги изгради два соларни парка на своя дългогодишен клиент - производителя на уреди за отопление Прити 95 ООД. Парковете са с инсталирана пикова мощност по 30 kWp всяка. След присъединяването им към електроразпределителната мрежа, те ще генерират достатъчно енергия, която да задоволява собствените нужди на една от производствените бази на клиента, а остатъкът ще бъде предоставян за изкупуване по преференциални цени.... виж още

Електроразпределение Север АД въвежда нови услуги в съответствие с промени в Закона за енергетиката

22.08.2019

  Клиентите на Електроразпределение Север АД, чиито обекти са с предоставена мощност по-голяма от 50 kW, могат да получат дистанционен достъп до данните от измерването на потреблението си. За целта е необходимо да заявят подмяна на средството за търговско измерване (електромер) с такова, което позволява дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент.... виж още

ЕРП Север инвестира близо половин милион лева във Варненска област

21.08.2019

През последните два месеца Електроразпределение Север реализира проекти за обновяване на съоръженията от електроразпределителната мрежа на територията на област Варна. Вложените средства в размер на половин милион лева ще гарантират по-голяма сигурност на електрозахранването на 1300 домакинства и фирми в градовете Девня и Долни Чифлик и селата Осеново, Тутраканци, Хаброво, Аврен и Чернево. Извършените реконструкции по мрежите средно и ниско напрежение са част от направление в инвестиционната и ремонтната програма на електроразпределителната компания с фокус към обновяване на съоръженията в малките населени места.... виж още

ЕРП Север има нов член на Управителния съвет

14.08.2019

От 14 август 2019 г. към екипа на Електроразпределение Север се присъедини г-жа Илиана Георгиева в качеството си на член на Управителния съвет. Г-жа Георгиева притежава дългогодишен опит на ръководни позиции във водещи фирми от сферата на телекомуникациите и топлоенергетиката в България.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО предлага енергийно ефективни съвети при използване на климатиците през лятото

05.08.2019

В разгара на лятото ЕНЕРГО-ПРО припомня на своите клиенти някои от най-ефективните препоръки при използване на климатици с цел пестене на електроенергия. Информационната кампания на енергийното дружество е целогодишна и основната идея е да подпомогне домакинствата  чрез формиране на навици за енергийно ефективно поведение, което да намали сметките им за електроенергия. Ето и съветите: ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги реализира пилотен проект за енергийно ефективно осветление в община Добрич

31.07.2019

Доставчикът на електрическа енергия на свободен пазар ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, съвместно със своя партньор за енергийна ефективност Иннолед, осъществи проект за обновяване на уличното осветление в град Добрич. Подменени са 124 улични лампи по бул. „25 септември“ в участъка от паметника „Хан Аспарух" до изхода за град Варна.... виж още

ЕРП Север реализира проекти за 100 000 лева в община Златарица

30.07.2019

Електроразпределение Север изпълнява проекти от своята Инвестиционна програма за 2019 г. на стойност 100 000 лева в района на община Златарица, област Велико Търново. Проектите обхващат рехабилитация на мрежа средно и ниско напрежение както в Златарица, така и в околните населени места.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за зелена енергия на своя лоялен партньор Граммер АД

19.07.2019

Производителят на седалки и вътрешно оборудване за автомобили Граммер АД получи удостоверение за закупена 100 % зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Удостоверението за екологичен ток се издава на автомобилната компания за втора поредна година. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие.... виж още

Обекти на Евроманган ЕАД ще останат без ток заради натрупани задължения

05.07.2019

Електрозахранването на обекти на Евроманган ЕАД  ще бъде временно прекъснато по искане на ЧЕЗ Трейд България ЕАД в качеството му на предходен доставчик до 1 май 2019 г. и на основание чл. 123, ал.... виж още

КЕВР утвърди новите цени на електроенергията от 1 юли

01.07.2019

С Решение номер Ц-19 от 1 юли 2019 година Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електроенергията. За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО новата крайна цена на регулиран пазар е 0,19582 лв.... виж още