Новини

ЕНЕРГО-ПРО се обръща към държавата в пореден опит да спаси добричлии от безводие

21.08.2013

Спешна среща с министърa на Регионалното развитие по проблемите на задлъжнялостта на ВиК Добрич искат от дружеството   В продължение на близо десетилетие темата за задлъжнялостта на ВиК за електрическа енергия е постоянно на дневен ред в град Добрич.... виж още

През тази година честваме 100 години от електрификацията на град Варна

15.08.2013

Среща на поколенията енергетици и откриване на изложба  организира ЕНЕРГО-ПРО 100 години от електрификацията на град Варна се честват през 2013 година. По този повод вчера (14 август), на входа на морската градина, ЕНЕРГО-ПРО организира среща на поколенията енергетици и откри изложба под надслов „Варна – 100 години енергия и светлина”.... виж още

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна запозна Заместник-областния управител г-н Борисов с предизвикателствата, пред които е изправено дружеството

13.08.2013

Днес, 13 август 2013 година, се проведе среща на Заместник-областния управител на област Разград - г-н Иван Борисов и г-н Стефан Абаджиев – Управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна. По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между Областна Администрация Разград и ЕНЕРГО-ПРО в полза на жителите на областта. Г-н Абаджиев запозна г-н Борисов с ред сериозни предизвикателства, пред които е изправена електроенергийната компания след ценовото решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО и Напоителни системи ЕАД съвместно търсят решение на проблема с растящия дълг на дружеството

09.08.2013

„Напоителни системи” ЕАД  трупа задължения, докато предотвратява Дунав да залее района на град Силистра Днес, 9 август, се проведе среща между управителя на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД г-н Стефан Абаджиев и изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, инж. Георги Стоев.... виж още

Задълженията на ВиК Добрич към ЕНЕРГО-ПРО бяха обсъдени на срещи между мениджмънта на двете дружества и представители на държавните институции

09.08.2013

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна, г-н Стефан Абаджиев, се срещна с новоназначения Управител на ВиК Добрич, г-н Юлиян Иванов, по повод нарастващия през летните месеци дълг за електрическа енергия на водоснабдителното дружество. Към настоящия момент ВиК Добрич дължи на ЕНЕРГО-ПРО 2,2 милиона лева, като от тях 1 милион са просрочени задължения. По време на срещата бяха обсъдени въпросите за цикличността на възникване на задълженията на ВиК дружеството през летните месеци на интензивно потребление на водни ресурси, както и за риска, който нарастващият дълг на водоснабдителната компания създава за финансовото състояние на ЕНЕРГО-ПРО.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Продажби организира обществено обсъждане на проект на Общи условия на договорите за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

05.08.2013

С Решение от 1 юли 2013 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. В качеството си на доставчик от последна инстанция, ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще снабдява: клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, до избора им на друг доставчик; ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО е принудена да преустанови електрозахранването на административни обекти на ВиК Шумен и ВиК „Меден кладенец”, поради задължения в размер на над 1.7 млн. лв

24.07.2013

Дружеството алармира институциите за проблема, но без резултат На 25 юли 2013 година ЕНЕРГО-ПРО пристъпва към поетапно прекъсване на електрозахранването на административни обекти на ВиК Шумен и ВиК Меден Кладенец, поради натрупани просрочени задължения за консумирана електроенергия в общ размер на над 1.7 млн.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО инициира процедура срещу Република България за уреждане на инвестиционен спор

19.07.2013

Чешката компания ЕНЕРГО-ПРО се обърна към Република България с предложение за доброволно уреждане на инвестиционен спор по пътя на взаимното разбирателство и преговорите във връзка с проекта за нова регулация на цените на електрическата енергия и свързаните с нея намаление на разходите за дейността на електроразпределителните дружества и компенсиране на наложените със закон разходи за изкупуване на „зелена” енергия. Исканията на компанията са по повод нарушения на международното право и се основават на Европейската енергийна харта и на Договора между Република България и Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Ако спорът не може да бъде разрешен доброволно по пътя на преговори, по силата на този договор, засегнатият инвеститор може по свой избор да стартира международна арбитражна процедура. ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Продажби организира публично обсъждане на проект на нови Общи условия за продажба на електрическа енергия

15.07.2013

ЕНЕРГО-ПРО Продажби стартира процедура по публично обсъждане на проект на Общи условия за продажба на електрическа енергия (ОУ). В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, ОУ ще регламентират правата и задълженията на електроснабдителното дружество и всички потребители на електроенергия, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение. На 14 юни 2013 година компанията публикува проекта за ОУ на интернет страницата www.... виж още