Новини

.

Ново разсрочване на дълга за електроенергия поиска ВиК Добрич от ЕНЕРГО-ПРО

27.08.2013

Нова схема на разсрочване на задълженията за електроенергия в размер на 1,5 милиона лева поиска ВиК Добрич от ЕНЕРГО-ПРО. Въпросът беше поставен на среща на Областния управител на Добрич, Недко Марчев, Управителя на ЕНЕРГО-ПРО, Стефан Абаджиев, и Заместник-управителя на водоснабдителното дружество, Иван Стойков, която се проведе вчера, 26 август 2013 г. В последните няколко дни ВиК Добрич изплати частично просрочените задължения за електроенергия, но голяма част от тях, за които е подписано споразумение, остават непогасени.... виж още

ВиК Добрич погаси частично задълженията си за електроенергия

23.08.2013

В последните няколко дни ВиК Добрич изплати една голяма част от дължимата сума за електроенергия, но все още не е постигнато пълно погасяване на дълга в съответствие с подписания Споразумителен протокол.  Ръководството на водното дружество предприе спешни мерки за решаване на проблема и погасяване на натрупаните задълженията. Оценяваме усилията им за своевременно справяне със ситуацията и предотвратяване на неприятните последици за жителите на Добрич и района.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО се обръща към държавата в пореден опит да спаси добричлии от безводие

21.08.2013

Спешна среща с министърa на Регионалното развитие по проблемите на задлъжнялостта на ВиК Добрич искат от дружеството   В продължение на близо десетилетие темата за задлъжнялостта на ВиК за електрическа енергия е постоянно на дневен ред в град Добрич.... виж още

През тази година честваме 100 години от електрификацията на град Варна

15.08.2013

Среща на поколенията енергетици и откриване на изложба  организира ЕНЕРГО-ПРО 100 години от електрификацията на град Варна се честват през 2013 година. По този повод вчера (14 август), на входа на морската градина, ЕНЕРГО-ПРО организира среща на поколенията енергетици и откри изложба под надслов „Варна – 100 години енергия и светлина”.... виж още

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна запозна Заместник-областния управител г-н Борисов с предизвикателствата, пред които е изправено дружеството

13.08.2013

Днес, 13 август 2013 година, се проведе среща на Заместник-областния управител на област Разград - г-н Иван Борисов и г-н Стефан Абаджиев – Управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна. По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между Областна Администрация Разград и ЕНЕРГО-ПРО в полза на жителите на областта. Г-н Абаджиев запозна г-н Борисов с ред сериозни предизвикателства, пред които е изправена електроенергийната компания след ценовото решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО и Напоителни системи ЕАД съвместно търсят решение на проблема с растящия дълг на дружеството

09.08.2013

„Напоителни системи” ЕАД  трупа задължения, докато предотвратява Дунав да залее района на град Силистра Днес, 9 август, се проведе среща между управителя на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД г-н Стефан Абаджиев и изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, инж. Георги Стоев.... виж още

Задълженията на ВиК Добрич към ЕНЕРГО-ПРО бяха обсъдени на срещи между мениджмънта на двете дружества и представители на държавните институции

09.08.2013

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна, г-н Стефан Абаджиев, се срещна с новоназначения Управител на ВиК Добрич, г-н Юлиян Иванов, по повод нарастващия през летните месеци дълг за електрическа енергия на водоснабдителното дружество. Към настоящия момент ВиК Добрич дължи на ЕНЕРГО-ПРО 2,2 милиона лева, като от тях 1 милион са просрочени задължения. По време на срещата бяха обсъдени въпросите за цикличността на възникване на задълженията на ВиК дружеството през летните месеци на интензивно потребление на водни ресурси, както и за риска, който нарастващият дълг на водоснабдителната компания създава за финансовото състояние на ЕНЕРГО-ПРО.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО Продажби организира обществено обсъждане на проект на Общи условия на договорите за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

05.08.2013

С Решение от 1 юли 2013 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. В качеството си на доставчик от последна инстанция, ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще снабдява: клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, до избора им на друг доставчик; ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО е принудена да преустанови електрозахранването на административни обекти на ВиК Шумен и ВиК „Меден кладенец”, поради задължения в размер на над 1.7 млн. лв

24.07.2013

Дружеството алармира институциите за проблема, но без резултат На 25 юли 2013 година ЕНЕРГО-ПРО пристъпва към поетапно прекъсване на електрозахранването на административни обекти на ВиК Шумен и ВиК Меден Кладенец, поради натрупани просрочени задължения за консумирана електроенергия в общ размер на над 1.7 млн.... виж още