Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансираща група

Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансираща група