Търгове и продажби

01.07.2019 г.

ЕНЕРГО-ПРО Варна обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС

Тръжен протокол
Заявление
Обява
Правила
Презентация
Плик 1
Плик 2

01.07.2019 г.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС

Тръжен протокол
Заявление
Обява
Правила
Презентация
Плик 1
Плик 2

07.05.2019 г.

ЕНЕРГО-ПРО Варна обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС

Тръжен протокол
Заявление
Обява
Правила
Презентация
Плик 1
Плик 2

07.05.2019 г.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС

Тръжен протокол
Заявление
Обява
Правила
Презентация
Плик 1
Плик 2