ЕНЕРГО-ПРО подкрепя Община Шумен в развитието на индустриалната зона в града

Published on 10.02.2020

ЕНЕРГО-ПРО подкрепя Община Шумен в развитието на индустриалната зона в града

За продължаване на общите действия при инфраструктурни проекти, както и за улеснен достъп при присъединяването на обекти към електроразпределителната мрежа се споразумяха управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия, и кметът на Шумен Любомир Христов. По време на работна среща беше коментиран въпросът за сроковете за присъединяване в контекста на развитието на индустриалната зона в града и засиления инвестиционен интерес. Управителите на електроенергийната компания обясниха, че процедурата е нормативно регламентирана. Част от сроковете на различните етапи от нея се определят от други институции, но управителите на ЕНЕРГО-ПРО поеха ангажимент за ускоряването ѝ в рамките на правомощията на мрежовото дружество и със съдействието на местната власт. Участниците в срещата се съгласиха, че водещ приоритет е икономическото развитие на града и трябва да се работи с общи усилия за неговото реализиране.

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна запознаха г-н Христов с направените инвестиции в електроразпределителната инфраструктура през 2019 г, които за област Шумен възлизат на над 4,3 милиона лева. Приоритетните области в инвестиционната програма на компанията през тази година са подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, повишаване качеството на електрозахранването, намаляване на технологичните разходи и реализирането на енергийно ефективни проекти.

Мениджърите на ЕНЕРГО-ПРО представиха промените в работата с бизнес клиентите през 2020 г. и предстоящото изменение в начина на изчисляване на цената за достъп до електроразпределителната мрежа. Очаква се новият метод за ценообразуване да бъде утвърден от КЕВР и да влезе в сила от началото на новия ценови период – 1 юли 2020 година. След промяната в начина на калкулиране цената за достъп ще зависи от заявената мощност, а не от консумираната електроенергия, което ще доведе до справедливо разпределение на разходите за достъп до мрежата между бизнес потребителите и ще даде възможност за по-добро планиране на развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса. Компанията се ангажира и с допълнителна разяснителна кампания за новите правила на ценообразуване.

More news