ЕНЕРГО-ПРО се стреми към партньорство с местната власт в реализацията на инфраструктурни проекти

Published on 11.02.2020

ЕНЕРГО-ПРО се стреми към партньорство с местната власт в реализацията на инфраструктурни проекти

За подобряване на съвместната работа и ефективно взаимодействие при изпълнението на инфраструктурни проекти, както и за синхронизацията на плановете при извършването на строителни и ремонтни дейности се договориха управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна и кметовете на областните центрове в Североизточна България. В рамките на регионалната си обиколка ръководството на енергийната компания през тази седмица се срещна с кметовете на Велико Търново, Горна Оряховица, Шумен и Разград. Основен акцент в срещите беше и работата в зимни условия.

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия информираха представителите на местната власт за направените инвестиции в електроразпределителната инфраструктура на Североизточна България през 2019 г., които възлизат на над 45 милиона лева, както и с намеренията за инвестиции по региони през 2020 г. Приоритетните области в инвестиционната програма на компанията през тази година са подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, повишаване качеството на електрозахранването, намаляване на технологичните разходи и реализирането на енергийно ефективни проекти.

Мениджърите на ЕНЕРГО-ПРО информираха кметовете за промените в работата с бизнес клиентите през 2020 г. и предстоящата промяна в начина на изчисляване на цената за достъп до електроразпределителната мрежа.

ЕНЕРГО-ПРО провежда политика на активна комуникация с местната власт в Североизточна България. Така оперативно се разрешават актуални проблеми и се търсят решения на възникнали трудности. Доброто взаимодействие е в услуга на клиентите чрез осигуряването на по-надеждно и качествено електрозахранване и създаването на условия за улеснено присъединяване на нови обекти.

 

More news