Често задавани въпроси

1.  Откъде и кога ще мога да проверя сметката си в интернет, както можеше в страницата на Е.ОН България?

Новата страница www.energo-pro.bg дава възможност да проверите сметката си за електроенергия, както и досега. За да направите това, се нуждаете единствено от Вашия клиентски единтификационен номер (КИН).

 

2. Ще има ли промяна на клиентските и абонатните номера, които използвам?

Няма да се прави промяна във Вашия клиентски идентификационен номер. Абонатният Ви номер също се запазва, така че може да продължавате да ги използвате и в бъдеще.

 

3. На електромера ми пише Е.ОН България, ще го смените ли?

Техническите характеристики на електромера, както и неговото отчитане, не се влияят от името на компанията.

 

4. Ще има ли промяна в отчета на електроенергията?

Графикът за отчет на потребената от Вас електроенергия остава непроменен.

 

5. Обявените сметки на Вашата интернет страница за м. aвгуст платихме на Е.ОН България. Нали няма да получим сметки и от Енерго Про за същия период и сума?

ЕНЕРГО-ПРО запазва същите сметки, които е използвало дружеството Е.ОН България. В този случай всички извършени плащания към Е.ОН България отиват по сметката на ЕНЕРГО-ПРО и няма вероятност да се получи дублиране на плащането.

 

6. Запазват ли се всички начини за касово и безкасово плащане?

Да, те остават непроменени.

 

7. Ще има ли възможност за плащания по банков път (платежно нареждане), както беше с Е.ОН България? Къде са обявени банковите данни за плащане?

Банковите детайли на ЕНЕРГО-ПРО остават същите като тези на Е.ОН България. Няма промяна в банковите сметки на компанията. Те са публикувани на интернет страницата www.energo-pro.bg в секция Клиенти, Начини за плащане .

 

8. Заплащам сметката си за електричество чрез директен дебит. Запазва ли се услугата и необходимо ли е да подавам заявление към банката с новото име ЕНЕРГО-ПРО за подновяване?

Всички безкасови начини на плащане включително и директния дебит, които Ви предлагаме се запазват. Няма необходимост да предприемате никакви действия, тъй като вече сме уведомили обслужващата Ви банка за промяната на името.

 

9. Ще има ли промяна в заплащането през банкомат?

Не. Може да продължите да плащате сметката си за електроенергия през банкомат, както и досега.

 

10. Ще мога ли да плащам сметките си в досегашните каси на Изипей, Български пощи и Информационно обслужване?

Да, дружествата остават партньори на ЕНЕРГО-ПРО и Вие може да продължите да заплащате сметките си в най-удобния за Вас офис.Информация за касите на Български пощи и Информационно обслужване, може да намерите тук.

 

11. Получих фактура от Е.ОН България, а вие вече сте ЕНЕРГО-ПРО, какво да правя с нея?

Всички фактури издадени преди 10.09.2012 г. са с данни на Е.ОН България. След тази дата Вашите фактури ще са с данни на ЕНЕРГО-ПРО. И в двата случая следва да заплатите посочената сума по най-удобния за Вас начин.

 

12. Запазват ли се Центровете за обслужване на клиенти и има ли промяна в техните адреси?

Центровете за обслужване на клиенти остават същите. Информация за точния адрес на най-близкия до Вас, както и тяхното работно време, може да намерите в нашата интернет страница www.energo-pro.bg в секция Клиенти.

Единствено Центъра за обслужване на клиенти в гр.Варна от 24 септември се премества на стария си адрес на ул.Девня № 2.

 

13. Ще се промени ли номера на телефонния център 0700 161 61?

Не. Номерът се запазва. Той е на Ваше разположение денонощно на цената на един градски разговор.

 

14. Имам започната процедура по присъединяване към мрежата на Е.ОН България. Трябва ли наново да започвам тази процедура когато фирмата е ЕНЕРГО-ПРО?

Не. Не е необходимо. Всички стартирали процедури за присъединяване остават валидни.