ВАЖНО:

Уважаеми клиенти,

При посещение в клиентските центрове е задължително да носите предпазна маска покриваща носа и устата, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки в закрити обществени места.

Карта с локации

Каси на партньори