ВАЖНО:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и заповед на Министъра на здравеопазването Ви информираме, че в диапазона 08:30 – 10:30 часа в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО с предимство се обслужват клиенти на възраст на / над 65 години.
При посещение в клиентските центрове е задължително да носите предпазна маска покриваща носа и устата, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки в закрити обществени места.

Каси на партньори