Свържете се с нас за:

 • Показания / отчет – проверка и деклариране
 • Информация за планови прекъсвания за дейности по мрежата
 • Аварии
 • Присъединяване към електроразпределителната мрежа
 • Сигнали за изправност на съоръжения (стълб / електромер /табло / проводници)
 • Качество на електроенергията и претърпени щети
 • Сигнали за неправомерно ползване на електрическа енергия
 • Информация за смяна на титуляр за партида
 • Актуализиране на данни за контакт
 • Информация за предоставена мощност
 • Процедури за свободен пазар на електрическа енергия
 • Други услуги, предлагани от Електроразпределение Север АД