Денонощни телефонни линии

На разположение на клиентите на електроснабдителното и електроразпределителното дружества са обособени два национални телефона за връзка 24 часа в денонощието:

На номер 0700 800 61 (от чужбина: +35970080061) клиентите на електроснабдителното дружество ЕНЕРГО-ПРО Продажби могат да получат информация за:

 • Ред и начини за заплащане на електрическата енергия
 • Проверка на сметка за електроенергия на регулиран пазар
 • Цената на електроенергията и съдържанието на Вашата фактура
 • Текущи промоции и кампании
 • Видовете услуги, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО Продажби, и начина, по който можете да се възползвате от тях
 • Заявяване на безплатна услуга, предлагана от ЕНЕРГО-ПРО Продажби, чрез Телефонния център

На телефони 0700 161 61 и 0700 359 10 (от чужбина: +35970016161 и +35970035910) клиентите на Електроразпределение Север могат да се свързват с операторите на Телефонния център за:

 • Сигнали и информация за аварии
 • Проверка на сметка към Електроразпределение Север АД
 • Предстоящи планови прекъсвания във Вашия район
 • Изисквания и начини за присъединяване към електроразпределителната мрежа
 • Запитване относно процедура по излизане на свободен пазар
 • Сигнали за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения
 • Видовете услуги, предлагани от Електроразпределение Север и начина, по който можете да се възползвате от тях
 • Заявяване на безплатна услуга, предлагана от Електроразпределение Север, чрез Телефонния център
 • График за отчитане на Вашия електромер

Телефонният център разполага с автоматични линии, както и възможност за директно свързване с оператор.