Търгове и продажби

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Заповед - 07.10.2020
Заявление - 07.10.2020
Плик 1 - 07.10.2020
Плик 2 - 07.10.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Заповед - 07.08.2020
Заявление - 07.08.2020
Плик 1 - 07.08.2020
Плик 2 - 07.08.2020