График за отчитане на електроенергията

График за отчитане на електрическата енергия за периода ноември 2018 - декември 2019 г.
Месец Дати на отчитане
Стопански Клиенти
Декември 31-во число на месеца
Януари 29-то число от месеца
Февруари 28-мо число от месеца
Март 29-то число от месеца
Април 30-то число на месеца
Май 30-то число от месеца
Юни 28-мо число на месеца
Юли 30-то число от месеца
Август 30-то число от месеца
Септември 30-то число на месеца
Октомври 31-во число от месеца
Ноември 29-то число на месеца
Декември 30-то число на месеца

Точните дати на Вашия отчетен период ще намерите във фактурата си за електроенергия.