Изнесени офиси

График на изнесени офиси:

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

РАБОТНО ВРЕМЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

30.10.2018

Попово

10:00 - 14:00

сградата на община Попово

31.10.2018

Крепча

10:00 - 14:00

Кметство, село Крепча

14.11.2018

Каварна

10:00 - 14:00

сградата на община Каварна