Изнесени офиси

График на изнесени офиси:

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

РАБОТНО ВРЕМЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

10.06.2019 Аврен
09:00-12:00

зала Просвета, община Аврен

10.06.2019 Синдел 14:00 - 17:00 Клуб на пенсионера, с. Синдел
10.06.2019 Девня 09:00-12:00 пълномощничеството в кв. Девня 1
10.06.2019 Генерал Киселово 14:00 - 17:00 Кметство, с. Генерал Киселово
11.06.2019 Приселци 09:00-12:00 Кметство, с. Приселци
11.06.2019 Близнаци 14:00 - 17:00 Пенсионерски клуб, с. Близнаци
11.06.2019 Гроздьово 09:00-12:00 Кметство, с. Гроздьово
11.06.2019 Венелин 14:00 - 17:00 Кметство, с. Велино
12.06.2019 Игнатиево 09:00-12:00 Кметство, с. Игнатиево
12.06.2019 Тополи 14:00 - 17:00 Кметство, с. Тополи
12.06.2019 Аспарухово 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Аспарухово
12.06.2019 Цонево 14:00 - 17:00 Кметство, с. Цонево
13.06.2019 Шкорпиловци 09:00-12:00 Читалище, с. Шкорпиловци
13.06.2019 Константиново 14:00 - 17:00 Кметство, с. Константинов
13.06.2019 Блъсково 09:00-12:00 Кметство, с. Блъсково
13.06.2019 Градинарово 14:00 - 17:00 Кметство, с. Градинарово
14.06.2019 Червенци 09:00-12:00 Кметство, с. Червенци
14.06.2019 Брестак 14:00 - 17:00 Кметство, с. Брестак
14.06.2019 Манастир 09:00-12:00 Читалище, с. Манастир
14.06.2019 Петров дол 14:00 - 17:00 Кметство, с. Петров дол