Изнесени офиси

График на изнесени офиси:

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

РАБОТНО ВРЕМЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

15.04.2019 Самоводене
09:00-12:00

Пенсионерски клуб, с. Самоводене

15.04.2019 Леденик 13:00 - 16:00 Пенсионерски клуб, с. Леденик
15.04.2019 Вишовград 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Вишовград
15.04.2019 Стамболово 13:00 - 16:00 Стол на земеделска кооперация
16.04.2019 Върбовка 09:00-12:00 Малката зала на читалището, с. Върбовка
16.04.2019 Димча 13:00 - 16:00 Кметство, с. Димча
16.04.2019 Патреш 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Патреш
16.04.2019 Дъскот 13:00 - 16:00 Кметство, с. Дъскот
17.04.2019 Долна Липница 09:00-12:00 Кметство, с. Долна Липница
17.04.2019 Бутово 13:00 - 16:00 Кметство, с. Бутово
17.04.2019 Раданово 09:00-12:00 Кметство, с. Раданово
17.04.2019 Полски Сеновец 13:00 - 16:00 Пенсионерски клуб, с. Полски Сеновец
18.04.2019 Михалци 09:00-12:00 Кметство, с. Михалци
18.04.2019 Лесичери 13:00 - 16:00 Кметство, с. Лесичери
18.04.2019 Обединение 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Обединение
18.04.2019 Страхилово 13:00 - 16:00 Кметство, с. Страхилово
19.04.2019 Батак 09:00-12:00 Кметство, с. Батак
19.04.2019 Сломер 13:00 - 16:00 Кметство, с. Сломер
19.04.2019 Климентово 09:00-12:00 Кметство, с. Климентово
19.04.2019 Куцина 13:00 - 16:00 Кметство, с. Куцина
22.04.2019 Павел 09:00-12:00 Кметство, с. Павел
22.04.2019 Масларево 13:00 - 16:00 Кметство, с. Масларево
22.04.2019 Ореш 09:00-12:00 Автоспирка, с. Ореш
22.04.2019 Хаджидимитрово 13:00 - 16:00 Пенсионерски клуб, с. Хаджидимитрово
23.04.2019 Камен 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Камен
23.04.2019 Сушица 13:00 - 16:00 Кметство, с. Сушица
23.04.2019 Алеково 09:00-12:00 Младежки клуб, с. Алеково
23.04.2019 Козловец 13:00 - 16:00 Кметство, с. Козловец
24.04.2019 Долна Оряховица 09:00-12:00 Кметство, гр. Долна Оряховица
24.04.2019 Драганово 13:00 - 16:00 Пенсионерски клуб, с. Драганово
24.04.2019 Царевец 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Царевец
24.04.2019 Вардим 13:00 - 16:00 Кметство, с. Вардим
25.04.2019 Поликраище 09:00-12:00 Кметство, с. Поликраище
25.04.2019 Първомайци 13:00 - 16:00 Кметство, с. Първомайци
25.04.2019 Морава 09:00-12:00 Пенсионерски клуб, с. Морава
25.04.2019 Драгомирово 13:00 - 16:00 Кметство, с. Драгомирово