Свободни работни места

Отговорник мрежови измервателен район, гр. Шумен

Монтьор трансформаторни машини, гр. Горна Оряховица

Администратор разходи автомобилен парк, гр. Варна

Електромонтьор СТИ, гр. Варна

Електромонтьор СТИ, гр. Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Русе

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, гр. Варна

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Варна

Специалист развитие на мрежата, гр. Шумен

Специалист реализация свободен пазар, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Исперих

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Добрич

Началник отдел експлоатация мрежи и СТИ, гр. Добрич

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Добрич

Електромонтьор СТИ, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, гр. Балчик

Електромонтьор СТИ, гр. Разград

Отчетник, гр. Тутракан

Специалист координация на експлоатацията и обслужването, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Рецепционист, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Русе

Специалист енергиен контрол, гр. Разград

Счетоводител - осчетоводяване на активите, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Търговище