Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Специалист технологии и строителство, град Варна

Специалист управление на портфолио, град София

Мениджър продажби на индивидуални клиенти, град Благоевград

Мениджър продажби на индивидуални клиенти, град Дупница

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Отчетник, град Долни чифлик

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, село Хитрино

Електромонтьор СТИ, град Кубрат

Специалист високоволтова лаборатория, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Полски Тръмбеш

Специалист доставка на електроенергия, град Варна

Специалист развитие на мрежата, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Смядово

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Нови пазар

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Кубрат

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор първични съоръжения, град Добрич

Монтьор трансформаторни машини, град Горна Оряховица

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения – кабелна лаборатория, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Сливо поле

Мениджър продажби на ключови клиенти, град Варна

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, град Варна

Специалист енергиен контрол, град Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Старши системен администратор, MS EXCHANGE/MESSAGING AND COLLABORATION ADMINISTRATION, град Варна

Старши системен администратор, NETWORK ADMINISTRATION, град Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Горна Оряховица

Отчетник, гр. Варна