Свободни работни места

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Добрич

Изпълнител на услуга - почистване на електромери, гр. Варна

Изпълнител на услуга - почистване на електромери, гр. Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Севлиево

Диспечер, гр. Горна Оряховица

Търговски представител, гр. София

Електромонтьор обслужване на съоръжения за комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Шумен

Разработчик Софтуер (Java Developer - QA Specialist), гр. Варна

Уеб системен администратор, гр. Варна

Специалист доставка на електроенергия, гр. Варна

Отчетник, гр. Разград

Отчетник, гр. Кубрат

Електромонтьор РЗА, гр. Варна

Деловодител-архивист, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Координатор сграден фонд, гр. Варна

Специалист координация на мрежата и статистика, гр. Варна

Монтажник електромерни табла, гр. Велико Търново