Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Монтьор Трансформаторни машини, град Горна Оряховица

Специалист Енергиен контрол, град Варна

Специалист Стратегия и планиране, град Варна

Електромонтьор, град Елена

Електромонтьор, град Исперих

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Електромонтьор, град Златарица

Електромонтьор, град Павликени

Специалист доставки, град Варна

Разработчик Софтуер, Back-End Developer, град Варна

Разработчик Софтуер, Front-End Developer, град Варна

Разработчик Софтуер, QA Lead, град Варна

Отчетник, град Горна Оряховица

Диспечер, град Варна

Оператор телефонен център, град Варна

Диспечер, град Горна Оряховица

Електромонтьор, град Каварна

Електромонтьор, град Шумен

Електромонтьор подстанции, град Добрич

Отчетник, град Попово

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Варна

Специалист администриране на продажбите (по заместване), град Варна

Специалист управление на продукти, град Варна

Специалист финанси, град Варна

Асистент офис (направление Контролинг/Счетоводство), гр. Варна

Електромонтьор, град Варна

Юрисконсулт, град София