Свободни работни места

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ

Електромонтьор СТИ, гр. Русе

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Разград

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Добрич

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Варна

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, гр. Горна Оряховица

Специалист дистанционен отчет, гр. Варна

Специалист администриране на продажбите, гр. Варна

Електромонтьор СТИ, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Добрич

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, гр. Варна

Мениджър индивидуални клиенти, гр. Стара Загора

Мениджър индивидуални клиенти, гр. София

Мениджър индивидуални клиенти, гр. Пловдив

Мениджър индивидуални клиенти, гр. Плевен