Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Мениджър продажби ключови клиенти, град София

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Шумен

Електромонтьор СТИ, село Иваново

Електромонтьор СТИ, район Русе

Специалист технологии и строителство, град Варна

Специалист енергиен контрол, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Долни Чифлик

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Отговорник мрежови измервателен район, град Разград

Електромонтьор СТИ, град Варна

Старши системен администратор, MS Exchange/ Messaging and Collaboration Administration, град Варна

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, град Варна

Юрисконсулт Съдебно събиране на вземанията, град Варна

Монтьор трансформаторни машини, град Горна Оряховица

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - Кабелна лаборатория, град Добрич

Електромонтьор по подържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Електромонтьор СТИ, град Полски Тръмбеш

Диспечер, град Варна

Администратор склад Електромерна лаборатория, град Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна