Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Мениджър продажби на индивидуални клиенти, град Шумен

Електромонтьор СТИ, град Габрово

Отчетник, град Габрово

Отчетник, град Севлиево

Електромонтьор СТИ, град Полски Тръмбеш

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Специалист поддръжка на ИТ приложение, град Варна

Специалист човешки ресурси, град Добрич

Специалист организационно развитие и подбор, град Варна (по заместване)

Електромонтьор, град Варна

Специалист придобиване и ценообразуване, град Варна

Специалист вътрешен и технически контрол, град Варна

Специалист строителен контрол, град Варна

Специалист търговия с електроенергия, град София

Специалист смарт система, град Варна

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Русе (по заместване)

Диспечер, град Варна

Специалист развитие на мрежата, град Варна

Специалист обслужване на клиенти, град Варна

Електромонтьор подстанции, град Варна

Отчетник, град Варна

Електромонтьор, град Омуртаг

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, село Иваново

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор СТИ, град Нови Пазар

Отчетник, град Нови Пазар

Електромонтьор СТИ, село Хитрино

Отчетник, село Хитрино

Специалист енергиен контрол, град Варна

Market analysist, Sofia