Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Оператор телефонен център, град Варна

Асистент офис, град Варна

Специалист обслужване на клиенти - фронт офис, град Варна

Специалист обслужване на клиенти - бек офис, град Варна

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор, град Ветово

Електромонтьор, град Омуртаг

Електромонтьор, град Исперих

Електромонтьор, град Каварна

Специалист стратегия и планиране, град Варна

Специалист стандартизация, град Варна

Мениджър продажби на индивудуални клиенти, град Смолян

Мениджър продажби на индивудуални клиенти, град Пловдив

Мениджър продажби на индивудуални клиенти, град Пазарджик

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Специалист информационна сигурност към Дирекция „Вътрешен одит и Сигурност“, град Варна

Електромонтьор обслужване на съоръжения за комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата, град Варна

Диспечер, град Варна

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Специалист обслужване на клиенти, град Горна Оряховица

Специалист администриране на продажбите, град София

Диспечер, град Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Севлиево

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Габрово