Свободни работни места

Началник отдел информационно обслужване, гр. Варна

Специалист строителен контрол, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Смядово

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Сливо поле

Отговорник мрежови измервателен район, гр. Бяла

Специалист измерване, гр. Шумен

Уеб системен администратор, гр. Варна

Разработчик софтуер, Java Developer - QA Specialist, гр. Варна

Диспечер, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Търговище

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Исперих

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Разград

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Велико Търново

Отчетник, гр. Търговище

Отчетник, гр. Силистра

Отчетник, гр. Разград

Отчетник, гр. Севлиево

Специалист обслужване на клиенти, гр. Варна

Специалист връзки с клиенти, гр. Варна

Оператор телефонен център, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Специалист координация на експлоатацията и обслужването, гр. Варна