Свободни работни места

Регионален специалист обработка на енергийни данни, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Специалист технологии и строителство, гр. Варна

Специалист проекти и строителство, гр. Варна

Специалист развитие на мрежата, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Търговище

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Севлиево

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Администратор средства за търговско измерване, гр. Варна

Отговорник координация мрежи и СТИ, гр. Варна

Специалист измерване, гр. Варна

Мениджър продажби на регионални клиенти, гр. Русе

Администратор автомобилен парк, гр. Варна

Администратор склад електромерна лаборатория, гр. Шумен

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Горна Оряховица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, с. Хитрино

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Трявна

Отчетник, гр. Варна

Специалист координация на експлоатацията и обслужването, гр. Варна

Специалист администриране на продажбите, гр. Варна