Начини на плащане

Компанията предоставя следните безкасови начини на плащане, чрез които спестявате време и ограничавате случаите на пропуснато плащане на задължения:

1. По банков път чрез:

  • Директен дебит – като текущото задължение се заплаща по банков път, автоматично, всеки месец;
  • Банкомат – като преведете дължимата сума чрез Вашата банкова карта;
  • Платежно нареждане – като преведете дължимата сума в удобен за Вас банков клон, по сметка към:  
    • Сосиете Женерал Експресбанк, IBAN: BG12TTBB94001527717093, BIC: TTBBBG22
    • Банка ДСК, IBAN: BG30STSA93000024397960, BIC: STSABGSF.

2. По интернет* чрез:

  • електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка;
  • системата за електронно плащане еРау.bg (www.ePay.bg);

Освен това може да заплатите сметката си за електроенергия и в брой на касите на ЕНЕРГО-ПРО или в посочените за тази цел пощенски станции.

 

* Преведените по този начин суми постъпват в системата на „ЕНЕРГО-ПРО“ в деня, следващ плащането.