Стажантски програми

Свободни работни места

В момента нямаме стажантски програми.

 

Започнете професионалния си път в ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕРГО-ПРО дава шанс на талантливи млади специалисти, завършили образованието си, да поставят старт в своята кариера и да придобият необходимия начален професионален опит, за да практикуват избраната професия.

16 млади специалисти вече втори месец придобиват практически умения в реална работна среда, с което повишават своята конкурентоспособност на пазара на труда.

Мария Динева

Стажант на позиция „Специалист управление на ЧР“, завършила Университета за национално и световно стопанство в София

„Попаднах в млад и сплотен екип, който всеки ден ме въвежда в работния процес и ми оказва помощ в моите първи професионални стъпки. Колегите ми гласуват голямо доверие и вярвам, че ще го оправдая със знанията и опита, който ще усвоя. Радвам се, че стажантската програма ми даде възможността днес да бъда част от компания като ЕНЕРГО-ПРО, както и шанс да работя по специалността и да живея в родината си“.

Михаил Михайлов

Стажант на позиция „Административен специалист“, завършил Технически университет – Варна

„В ЕНЕРГО-ПРО преминавам обучение в сферата, в която ще продължа да се развивам. Тук работата в екип е на много високо ниво и е условие за постигането на желания резултат. Като човек, който си поставя високи цели, вярвам, че с уменията, които придобивам, ще допринеса за развитието на компанията“.

ЕНЕРГО-ПРО продължава да набира стажанти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, отговарящи на условията по проекта „Нова възможност за младежка заетост”.

Компанията откри нова програма ЕНЕРГО-ПРО СТАРТ за летен професионален стаж за ученици от професионалните гимназии по електротехника и за студенти от техническите университети.