Стопански клиенти на регулиран пазар

Тук можете да намерите информация по въпросите, които вълнуват нашите небитови (стопански) клиенти на регулиран пазар на електроенергия.

Тяхното обслужване изисква индивидуално консултиране и специфични енергийни решения. За да отговорим на тези нужди, ние създадохме екип от  Мениджъри продажби регионални клиенти, които са разположени в градовете Варна и Горна Оряховица.

Ако се нуждаете от съдействие или допълнително информация, моля обърнете се към обслужващия Ви Мениджър или се свържете с нас.

Дирекция "Продажби" 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009, България