Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Електромонтьор, град Елена

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Горна Оряховица

Електромонтьор, град Шумен

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи,
трафопостове и СТИ, град Нови пазар

Специалист смарт система, град Варна

Специалист инвестиции и планиране, град Варна

Електромонтьор, град Исперих

Електромонтьор подстанции, град Добрич

Мениджър продажби на индивидуални клиенти на граждански договор, град Пловдив

Мениджър продажби на индивидуални клиенти на граждански договор, град Пазарджик

Електромонтьор, град Варна

Специалист Енергиен контрол, град Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Варна

Отчетник, град Варна

Специалист Стратегия и планиране, град Варна

Отчетник, град Кубрат

Специалист Координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна