Свободни работни места

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Стражица

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Шабла

Диспечер, град Горна Оряховица

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения – кабелна лаборатория, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Силистра

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Сливо поле

Електромонтьор първични съоръжения, град Добрич

Електромонтьор РЗА, град Добрич

Електромонтьор СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Велики Преслав

Електромонтьор СТИ, град Велико Търново

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, град Добрич

Електромонтьор СТИ, град Елена

Регионален специалист обработка на енергийни данни, град Добрич

Специалист анализ енергийни данни и балансово измерване, град Варна

Специалист дистанционен отчет, град Варна

Специалист проекти и строителство, град Варна

Специалист смарт система, град Варна

Специалист технологии и строителство, град Варна

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Варна