Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Началник отдел финанси, град Варна

Специалист стратегия и планиране, град Варна

Електромонтьор, град Каварна

Електромонтьор, град Елена

Технически изпълнител склад, град Варна

Юрисконсулт съдебно събиране на вземания, град Варна

Технически изпълнител склад, град Горна Оряховица

Специалист документация на мрежата, град Варна

Отчетник, град Севлиево

Електромонтьор СТИ, град Севлиево

Проектант, град Варна

Електромонтьор подстанции, град Разград

Диспечер, град Горна Оряховица

Електромонтьор, град Омуртаг

Електромонтьор, град Шумен

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Електромонтьор СТИ, град Габрово

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, село Хитрино

Отчетник, село Хитрино

Отговорник мрежови измервателен район, град Добрич

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Горна Оряховица

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Шумен

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Разград

Координатор отчет на средства за търговско и балансово измерване, град Силистра

Специалист смарт система, град Варна

Мениджър продажби на индивидуални клиенти, град Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, град Варна

Специалист недвижими имоти, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Диспечер, град Варна

Техник по поддръжка на комуникационни мрежи и системи, град Варна

Инженер инвеститорски контрол, град Варна