Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК


Експерт SAP консултант (модул финанси и активи), град Варна

Електромонтьор СТИ, град Бяла

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Нови пазар

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, село Хитрино

Счетоводител - осчетоводяване на активите, град Варна

Старши системен администратор, MS EXCHANGE/ MESSAGING AND COLLABORATION ADMINISTRATION, град Варна

Администратор склад електромерна лаборатория, град Шумен

Електромонтьор СТИ, град Търговище

Електромонтьор СТИ, град Велико Търново

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Дулово

Електромонтьор първични съоръжения, град Горна Оряховица

Юрисконсулт съдебно събиране на вземанията, град Варна

Специалист управление на вземанията бизнес клиенти, град Варна

Специалист вътрешен и технически контрол, град Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Варна

Диспечер, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица

Електромонтьор СТИ, град Русе

Електромонтьор СТИ, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Велики Преслав

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Две Могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Исперих

Електромонтьор РЗА, град Добрич

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Каварна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, град Тутракан

Началник отдел експлоатация мрежи и СТИ, град Добрич

Специалист комуникационни и информационни технологии за управление на мрежата, град Варна

Специалист енергиен контрол, град Добрич

Специалист реализация свободен пазар, град Варна

Специалист стандартизация, град Варна

Електромонтьор СТИ, град Каварна