Свободни работни места

ВАЖНО: При кандидатстване за свободна позиция задължително се изпраща и собственоръчно попълнена Декларация за лични данни, която е достъпна ТУК

 

Специалист Енергиен контрол, град Варна

Електромонтьор, град Полски Тръмбеш

Отчетник, град Павликени

Електромонтьор Електромерна лаборатория, град Варна

Специалист Управление на средства за търговско измерване, град Варна

Мениджър Продажби на индивидуални клиенти, град Пазарджик

Мениджър Продажби на индивидуални клиенти, град Пловдив

Отчетник, град Севлиево

Шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона, град Шумен

Координатор Отчет на средствата за търговско и балансово измерване, град Варна

Специалист Ивеститорски контрол, град Русе

Специалист Ивеститорски контрол, град Варна

Диспечер, град Варна

Отговорник мрежови измервателен район, село Хитрино

Юрисконсулт съдебно събиране на вземанията, град Варна

Отчетник, район Русе

Специалист Управление на вземанията малки клиенти, град Варна

Електромонтьор, град Варна