Свободни работни места

Длъжностно лице по защита на данните, гр. Варна

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Добрич

Електромонтьор РЗА, гр. Добрич

Специалист технологии и строителство, гр. Варна

Специалист енергиен контрол, гр. Варна

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, гр. Шумен

Диспечер, гр. Варна

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Добрич

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Разград

Електромонтьор СТИ, гр. Търговище

Електромонтьор СТИ, гр. Стражица

Електромонтьор СТИ, гр. Велики Преслав

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Исперих

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Шабла

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Разград

Специалист управление бизнес процеси и договори, гр. Варна

Специалист координация на експлоатацията и обслужването, гр. Варна