Актуализирай данните си и спечели!

Общи условия "Актуализирай данните си и спечели"

Печеливши участници от томболата - ноември 2019 г.

  1. ГАЛИНА ИВАНОВА МАТЕВА
  2. ДИМИТРИНА ОГНЯНОВА ДАФКОВА
  3. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
  4. ЦАНКА ТРИФОНОВА МИРЧЕВА
  5. МАРИЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА

Печеливши участници от томболата - октомври 2019 г.

  1. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
  2. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
  3. МАРИЯНА ИВАНОВА АНКОВСКА
  4. СПАСКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
  5. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА