Договори за изкупуване на електроенергия

С цел постигане на по-голяма прозрачност в сектора Енергетика, "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД публикува договорите за изкупуване на електроенергия от производители, присъединени към разпределителната мрежа. 

Компанията се обърна към всички производители с молба да предоставят съгласието си договорите с тях да бъдат направени обществено достояние. На страницата са поместени само договорите, за които към момента е получено изричното съгласие от страна на производителя да бъдат публикувани.

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "АГРОРОУД" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "999 ЕКОЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "АГРОСЕРВИЗ-Р" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ей и ЕС Солар България Океан" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "АЛТИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "АНЕЛ ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Анемос" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВАНХ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "БИ ЕНД АЙ -08" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "БСБ КЪМПАНИ-СОЛАР" ЕООД, 1

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "БСБ  КЪМПАНИ-СОЛАР" ЕООД, 2

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "БУЛ-ГРУП 2000" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВАЛАРИ-78" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВАРНАКЛИМА" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ел Би Енерджи" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "АРКО-ИВАН ПЕНЕВ"

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "САНФОЛ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "СЪН ПАУЪР РУСЕ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ТВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УИНД ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ" АД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Христо Лулев-ВЕЦ Янтра" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЦИД-АТЛАС" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ПВ ЕКсперт" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "Сокол-Христо Петров"

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "Георги Гочев 2008"

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "Зита Русе Солар" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "Зора 2002" ЕАД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Изоа 2000" АД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Карина БМВ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Лонг ман инвест" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Лонг ем" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "М4 Енерджи" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МАРК 1" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МАРК 2" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МБАЛ Търговище" АД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МВЕЦ Миланово" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МИЛЕВИ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Милениум груп" ООД, 1

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Милениум груп" ООД, 2

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "МЦ Солар" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "НИК Енерго" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Нимекс 2004" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "НЮ ХАЙ ТЕК" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ОВИС СОЛАР ЕНЕРДЖИ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Орел Керамика" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 15" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 19" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 21" ЕООД,_1

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 21" ЕООД,_2

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 4" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Фотон Енерджи" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Хаос Инвест" ЕАД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЯВИ-МОД" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЯНА ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 26" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "ЗОРА 2000" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ей и Ес Солар България Геран" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ей и Ес Солар България Ренар" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ей и Ес Солар България Монтан" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Дегрец" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Билалови ПРО" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ФОТОНО" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Луцифер" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ПАРАЛАКС ТРЕЙД" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ДИНАМИК ГРУП" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Еко Енерджи Груп" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕКО ЕНЕРГЕРТИК 1" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОБРИЧ 2" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОБРИЧ 3" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕКОЕНЕРДЖИ ДОБРИЧ 4" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Елит Енерджи 11" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с Емилиян Симеонов

Договор за изкупуване на електрическа енергия с Ерзин Халил

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕКСПЕРТ КОНСУЛ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ГЛОБО ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Гранд Енерджи 11" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Гриийнфилд технолоджи" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ЕС ЕЛ СОЛАР" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВЕИ -НИКОЛОВ И ЦОНЕВ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Водоснабдяване и Канализация Йовковци" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВиК" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "В и К Йовковци" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВИНД ЕНЕРГИ ВАРНА" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ВСН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Ей и ЕС Солар България Вило" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ET "Христо Попов 86"

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "ЕКО-ЕНЕРДЖИ-ЦВЕТА ОДАДЖИЙСКА"

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "ЕЛИСЕКО СТАЙКО ЦОНЕВ"

Договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕТ "МИХАЕЛА-08"

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ПИ ВИ ПИ" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ПОЛИТЕХ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Промелс" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Рекар" ООД, 1

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Рекар" ООД. 2

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Рекар" ООД, 3

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "РАЙТЪР" ЕООД, 1

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "РАЙТЪР" ЕООД, 2

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "СБ-ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Комелт-Петков и сие" СД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "СОЛ ДЖИ" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "Станчо Хаджидимтров" АД

Договор за изкупуване на електрическа енергия със "ЗАХАР" ЕАД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ТИВА ПАРК" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ" ЕАД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "ТРЕМОЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УНИПАРК" ООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 1" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 3" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 6" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 8" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 9" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 10" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 11" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 12" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 13" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УП България 14" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Уинд Енерджи" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Уинд Пауър" 2 ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Уинд Стрийм" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "Уинд Системс" ЕООД

Договор за изкупуване на електрическа енергия с "УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД" АД