Интерактивна детска площадка в ДГ "Здравец", град Каварна

Реализираният проект дава възможност на децата от предучилищна възраст чрез игра да се запознаят с правилата за движение по пътищата, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Формата, размерът и съдържанието са в умален размер на пътна мрежа, запълнена с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофар) и хоризонтална маркировка.

Изградената интерактивна детска площадка по безопасно движение по пътищата в детска градина „Здравец“, град Каварна, ще радва 140 деца на възраст между 3 и 6 години, които ежедневно ще могат чрез игрови модели да научат  как да пресичат безопасно и какви са правилата а движение.

Децата от ДГ Здравец: "Благодарим ЕНЕРГО-ПРО!"