Класна стая на открито в ОУ "Васил Априлов", гр. Варна

В основата на реализирания проект е изграждането на оранжерия и класна стая на открито. Така училището ще продължи традициите в изграждането на ценности в своите ученици за екологичен и природосъобразен начин на живот. Проектът е изцяло финансиран по иницитивата "ЕНЕРГО-ПРО за обществото", като в двора на училището са монтирани беседки, пейки, направени са цветни градини, в които децата да засаждат цветя.