Модернизиране на учебни кабинети в ОУ "Никола Икономов", гр. Разград

В основата на идеята на разградското учебно заведение стои обогатяването на учебните кабинети по Физика, Биология, Човекът и природата, като се залага на един нов метод на обучение – STEM. STEM обучението е учебен план, базиран на образование в четири специфични области – наука (Science) технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) чрез приложни и интердисциплинарни методи. Целта е тези области да бъдат интегрирани в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая, а не да се преподават отделни, абстрактни учебни предмети.

Благодарение на инициативата "ЕНЕРГО-ПРО за обществото" в подкрепа на регионалните общности, за повече от 300 деца от 4 до 7 клас, обучавани в училището, беше осигурен един съвременен метод за обучение. Рамката STEM не само учи учениците как да мислят критично, да решават проблеми и да използват креативност, тя подготвя учениците да работят в области, които са готови за растеж.