Зелена занималня в ДГ Слънце, гр. Шумен

  Проектът „Зелена занималня“ е осъществен и изцяло финансиран по инициативата „ЕНЕРГО-ПРО  за обществото“. Финансовата подкрепа от енергийното дружество даде възможност в детска градина Сълнце да осъществят техните цели, свързани с екологичното възпитание на децата. В детското заведение работят за изграждане на екологосъобразни модели на поведение чрез формиране на знания и отношение на децата към природата и околната среда. 

Децата вече провеждат практически занимания, като кадрите са от занимание на тема:  „С даровете от природата и трудолюбивите ръчички“ – обследване на цветове и аромати. Ситуацията е свързана със сетивата - звуци от природата; наблюдение и докосване на различни цветя и билки; дискусия и практическо занимание за техния аромат и полезността им за пчелите и хората. Най-доброто място за обследване е именно сред зеленина, прохлада и чист въздух.