Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Град

Локация

Час

31.5.2023

Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул. Васил Априлов №5, ет.1 - Заседателна зала в сградата на Община Генерал Тошево (до Центъра за административно обслужване)

10:00 - 16:00

30.5.2023

Златарица

гр. Златарица

ул. Стефан Попстоянов №22 - Залата на Общинска администрация гр. Златарица

10:00 - 16:00

31.5.2023

Елена

гр. Елена

ул. Иларион Макариополски №24 - Голямата зала в сградата на Общинска администрация гр. Елена (помещение 101)

10:00 - 16:00

01.6.2023

Шабла

гр. Шабла

ул. Равно поле №35, ет.1 - Стая №111 в сградата на Общинска администрация гр. Шабла

10:00 - 16:00

01.6.2023

Джулюница

с. Джулюница - Сградата на Кметство Джулюница

10:00 - 16:00