Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Населено място

Локация

Час

03-05.06.2024

Дряново

гр. Дряново, ул. Бачо Киро №19 - Ритуална зала на Община Дряново

10.00 - 16.00

12-13.06.2024

Нови пазар

гр. Нови пазар, ул. Васил Левски №3 - Заседателна зала на първи етаж в сградата на Община Нови Пазар

10.00 - 16.00

18-19.06.2024

Тутракан

гр. Тутракан, ул. Трансмариска №20 - сградата на Общински съвет Тутракан

10:00 - 16:00