БДЗП организира 8-то международно преброяване на белия щъркел

Публикувано на 14.03.2024

БДЗП организира 8-то международно преброяване на белия щъркел

ЕРП Север и БДЗП работят по съвместен проект за опазване на вида

През този месец Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обяви старта на информационна и дарителска кампания „Годината на белия щъркел“, посветена на проучването и опазването на вида, която включва преброяване на щъркелите в България. Част от инициативите, за които се събират дарения, са организиране на преброяването, закупуване на предаватели за проучване на придвижванията и миграцията, закупуване на пасища в Югоизточна България, важни за щъркелите по време на прелета и гнездовия период и др. Международно преброяване на белия щъркел се организира на всеки 10 години в над 40 страни по света. Тази година то ще е осмото поред и ще обхване над 5000 населени места. БДЗП е координиращата организация за България.

През юни и юли ще броим възрастните птици и техните малки. Всеки може да се включи в инициативата, като записва наблюденията си в мобилното приложение SmartBirds, сподели експертът по вида от БДЗП Свилен Чешмеджиев. Повече за целите на кампанията и начините за дарение може да се намери на www.birds.bg.

Едновременно с кампанията ще продължи следенето онлайн на гнездата на семействата бели щъркели в селата Ярлово и Драгушиново; ще бъдат поставени предаватели на птици от българската популация на вида с цел проучване на миграцията; заедно с партньорите на БДЗП, сред които ЕРП Север, ще бъдат повдигнати на платформи рискови щъркелови гнезда; ще бъдат картирани местата на струпване на бели щъркели по време на миграция с цел тяхното идентифициране и опазване.

Освен установяването на бройката на щъркелите, цел на преброяването е и идентифициране на заплахи за вида. Сред най-сериозните от тях, констатирани досега, са индустриализацията, монокултурността и химизацията в селското стопанство, изчезването на влажните зони, където щъркелът най-често намира прехраната си, опасните електрически стълбове.

Най-високите числености на вида бял щъркел са установени през 80-те години, след което през 1994 г. е регистриран драстичен спад в броя им – едва около 4200 двойки. После започва една положителна тенденция в България и в цяла Европа на увеличение на популацията на белия щъркел. На база на данните от последното преброяване на белите щъркели в страната ни преди 10 години са установени 5 800 гнездящи двойки. Това е ръст с около 20% в сравнение с предходното преброяване. Установено е, че щъркелите обичат влажни зони, ливади и пасища, каза Михаил Илиев от БДЗП. Парадоксът е, че през нашата територията мигрират стотици хиляди птици от този вид, но много малко от тях остават да гнездят тук, добави той. Илиев предполага, че и тазгодишното преброяване ще покаже сходни данни за страната.

Почти цялата популация на белия щъркел гнезди в населените места. Увеличава се делът на птиците с гнезда по стълбовете, вместо на дървета или върху сгради. Това създава риск от токови удари със смущения в електрозахранването, както и от запалване на гнездата или нараняване и смърт на птиците. За опазване на вида активно работи ЕРП Север чрез монтиране на предпазни платформи за гнездата на щъркелите. Проектът на БДЗП и ЕРП Север е в самото начало, като предстои обезопасяване на най-рисковите точки. Все още сме в етап на установяване на най-опасните за птиците линии от електропреносната мрежа, каза още Михаил Илиев.

Още новини