ЕНЕРГО-ПРО апелира за бърза регулация и създаване на устройствени планове в крайградските зони

Публикувано на 23.04.2024

ЕНЕРГО-ПРО апелира за бърза регулация и създаване на устройствени планове в крайградските зони

Повишаването на потреблението на електроенергия във вилните зони в близост до по-големите градове в Североизточна България е естествен процес на ориентиране на част от населението през последните години към живеене в тези райони. Това налага обновяване на електроразпределителната мрежа и повишаване на нейния капацитет чрез реконструкция на мрежовите схеми на места, с което да се посрещнат нуждите на клиентите от качествено електрозахранване. Липсата на подробни устройствени планове (ПУП) в много от тези зони силно затруднява работата на ЕРП Север при планиране на реконструкции по мрежата, изпълнение на предвидената инвестиционна програма, и същевременно създава неудобства за клиентите, които търпят смущения в електрозахранването. Належащо е частните мрежи със слаб капацитет да бъдат заменени със съответстващи на повишеното потребление нови съоръжения, но без одобрен ПУП електроразпределителното дружество няма право да извършва подобни реконструкции.

Решение на проблема се търси от години. Ръководствата на ЕНЕРГО-ПРО и мрежовото дружество ЕРП Север са в контакт с представители на местната власт в общини и областни управи и регулярно сигнализират за спънките за изграждането на нови мрежи. При така създалата се обстановка ЕРП Север прави усилия чрез рехабилитация на съществуващи съоръжения да осигури условия за минимизиране на смущенията в електрозахранването, но при нарастващия брой жители в тези райони тази мярка е недостатъчна.

ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да настоява за ускоряване на процесите по одобряване на ПУП, необходими за извършването на по-мащабни ремонти във вилните зони и крайградските региони. Ежегодно специалисти на ЕРП Север правят обход по места и проверка на мрежовите съоръжения, собственост на дружеството, след което експертен състав изготвя оценка на състоянието им. На базата на експертната оценка се набелязват обектите с належаща нужда за включване в програмите за инвестиции и ремонт на електроразпределителното дружество. Целта на реализираните вложения в мрежата е осигуряване на качествено електроснабдяване на клиентите.

Още новини