ЕНЕРГО-ПРО дигитализира услугите по присъединяване към мрежата и заявяване на ВЕИ инсталации

Публикувано на 02.09.2021

ЕНЕРГО-ПРО дигитализира услугите по присъединяване към мрежата и заявяване на ВЕИ инсталации

ЕНЕРГО-ПРО реализира проект Виртуален Център за обслужване на клиенти (ВЦОК), стартирал през 2020 г. В него поетапно бяха разработени и внедрени в онлайн платформата www.my.energo-pro.bg всички стъпки, необходими за процедурата по присъединяване към електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Иновативната инициатива обедини идеите и усилията на различни звена в ЕНЕРГО-ПРО и я прави първата компания в сектора, която предоставя такъв тип услуга. За да стартира самостоятелно процеса, клиентът заявява еднократно ПИК код в Център за обслужване, след което подава онлайн своето заявление за присъединяване, прилага документи. По този начин клиентът има възможност, освен да заяви онлайн, и да проследява статуса на изпълнение в платформата, да е информиран за стъпките, които предстоят до приключване на процедурата.

Поради зачестили случаи на предлагане на консултантски услуги с претенции за ускоряване на процедурата по присъединяване към мрежата, ЕНЕРГО-ПРО предупреждава, че не е оторизирало външни фирми или лица за предоставяне на подобни консултации на лицензионната територия на дружеството. Достоверна информация за необходимите стъпки е публикувана на интернет адрес https://erpsever.bg/bg/prisyedinjavane-kym-mrejata. Мрежовото дружество ЕРП Север препоръчва, при възникване на допълнителни въпроси за присъединяване към електроразпределителната мрежа в Североизточна България, клиентите да се обръщат към официалните канали за комуникация с компанията – денонощната телефонна линия 0700 16161, имейл info@erpsever.bg, както и в Центровете за обслужване на клиенти.

Новият електронен портал ВЦОК улеснява значително клиентите, тъй като се намалява до минимум необходимостта от попълване на хартиени заявления, разпечатване на документи и посещаване на физически офис за всеки етап от процедурата по присъединяване. Клиентите спестяват време и получават проследимост на всички срокове и прозрачност по отношение на целия процес от удобството на собствено електронно устройство.

Като част от проекта ВЦОК на ЕНЕРГО-ПРО през месец юни на всички гишета във физическите Центрове за обслужване на клиенти бяха инсталирани таблети за подписване на част от документите. Едно от последните нововъведения в портала е възможността за подаване на заявления за присъединяване на възобновяеми енергийни източници. В следващи етапи на проекта се планира дигитализиране и на други услуги на компанията, като в най-близък план предстои въвеждането на онлайн подаване на заявления за встъпване в договорни отношения с ЕРП Север и ЕНЕРГО-ПРО Продажби.

Още новини