ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предложи проект на нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителнaтa мрежa на компанията

Публикувано на 15.05.2013

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи предложи проект на нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителнaтa мрежa на компанията

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи проведе публично обсъждане на проекта за нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителнaтa мрежa на компанията (ОУ) на 14 май 2013 година. Срещата, на която присъстваха потребителски организации и клиенти, е част от процедурата за публично обсъждане на проекта за Общи условия в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката.

Проектът за ОУ беше публикуван на 12 април 2013 година на електронните страници на ЕНЕРГО-ПРО и ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, както и във всички центрове за обслужване на клиенти на територията на Североизточна България. Освен датата, часът и мястото на публичното обсъждане, компанията обяви телефонен номер, пощенски и електронен адрес, на които клиентите изпращаха своите предложения и коментари по проекта в срок до 14 май 2013 г.

По време на публичното обсъждане бяха изслушани предложенията и коментарите на присъстващите потребителски организации и клиенти по текстовете на новите Общи условия. Експерти на ЕНЕРГО-ПРО отговориха на десетките въпроси и изразиха своята позиция по повдигнатите теми.

Всички направени предложения бяха документирани. Съгласно изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, те ще бъдат изпратени в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране заедно със становището на  ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и проектът за нови Общи условия. Компанията се ангажира да публикува всички получени предложения, както и позицията на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, на интернет страницата: www.energo-pro-grid.bg.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи благодари на участниците в публичното обсъждане за тяхната активна позиция и за конструктивните предложения.

Още новини