ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец април 2023 г.

Публикувано на 03.05.2023

ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец април 2023 г.

Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за април, които небитовите клиенти получават през месец май.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за месеца и базовата цена от 200 лв/МВтч.

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 200 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред" за м. април 2023 г. е 193,08 лв./MWh.

Още новини