ЕНЕРГО-ПРО призова клиентите си да се обърнат към компанията, ако имат притеснения относно сметките за януари

Публикувано на 10.02.2013

ЕНЕРГО-ПРО призова клиентите си да се обърнат към компанията, ако имат притеснения относно сметките за януари

 

Жалбите през януари 2013 – с 6.5% по-малко в сравнение с жалбите през миналата година

ЕНЕРГО-ПРО призова клиентите си да се обърнат към компанията, ако имат притеснения относно сметките за електроенергия за месец януари. От началото на годината енергийното дружество е консултирало 2 130 битови клиенти за януарските сметки на денонощния телефон 0700 161 61. Друга група клиенти са получили разяснения за размера на задълженията си и техния индивидуален период на отчитане от консултантите в центровете за обслужване на клиенти. Най-лесният начин да се получи консултация с експертите на ЕНЕРГО-ПРО е чрез денонощния телефон, който е обезпечен с достатъчен брой консултанти в кол центъра на компанията, за най-бързо и качествено обслужване на свързалите се граждани.

От 1 януари до 8 февруари 2013 г., 302 клиенти са подали писмени жалби за високи януарски сметки. Тази цифра е с 6,5 % по-малка в сравнение с количеството приети жалби за сметки през същия период на 2012 г. Постъпилите до момента жалби представляват 0,03 % от общо 1 020 000 места на потребление, до които компанията доставя електроенергия. Също така, от началото на януари компанията е приела 400 молби за разсрочване на задълженията, което е в рамките на нормалното количество молби от този тип през зимните месеци. Всички жалби и молби за разсрочване се разглеждат индивидуално.

Средната сметка за месец януари 2013 г. на битовите клиенти е с около 25 % по-висока от средната сметка за януари 2012 г. Анализите показват, че 13,8 % от тази разлика се дължи на увеличението на цената на електроенергията от 1 юли 2012 г., а  останалата част от повишението е вследствие на по-дългия отчетен период, включен в сметките за януари, по-големия брой празнични почивни дни през 2012 г. и по-ниските средни температури. Така например, през отчетния период, включен в сметката за януари 2013 г., средната температура е била с 3,1 градуса по-ниска отколкото през отчетния период, включен в сметката за януари 2012 г. Също така, през декември средната температура е с 8 градуса по-ниска от средната температура през ноември, което се отразява чувствително на потреблението на електроенергия през зимните месеци.

 

ЕНЕРГО-ПРО осъществява дейността си прозрачно и е отворена за диалог по всички въпроси, които касаят обслужването на клиентите. Компанията е осигурила необходимия брой консултанти, за да даде индивидуално разяснение за формирането на сметката на всеки клиент, който се обърне за информация.

Още новини