ЕНЕРГО-ПРО започва по своя инициатива проверка на сметки за януари, отклоняващи се от обичайното потребление на клиента

Публикувано на 14.02.2013

ЕНЕРГО-ПРО  започва по своя инициатива проверка на сметки за януари, отклоняващи се от обичайното потребление на клиента

ЕНЕРГО-ПРО приема всички молби за разсрочване на сметката за януари. Компанията няма да изключва електрозахранването на клиенти за неплатена сметка за януари, ако те са подали искане за проверка на сметката си, на което още не са получили отговор

ЕНЕРГО-ПРО стартира проект ЕНЕРГО прозрачност, в рамките на който компанията ще предложи на свои клиенти да извърши проверка на сметката за електроенергия за януари, ако тя се отклонява от обичайното потребление на клиента.

Проверката ще включва сваляне на показанията на електромера на място в присъствието на клиента или негов представител, а при необходимост и проверка на електромера с еталонен уред. Компанията се ангажира, при констатиране на някакво несъответствие, да върне парите на клиента в случай, че той вече е платил сметката си или да я анулира, ако тя все още не е платена. За да се гарантира прозрачност на резултатите от проверките, компанията кани представители на медиите да присъстват по време на тяхното извършване.

Като част от ежедневната си работа, специалистите на дружеството проверяват сигнала на всеки клиент, който има съмнения относно коректността на сметката си за електроенергия за месец януари и се е обърнал за консултация към компанията чрез денонощния телефон 070016161, имейл адреса за клиенти service@energo-pro.bg или в центровете за обслужване на клиенти. Всеки сигнал се разглежда индивидуално, като се извършва проверка на показанията на електромера на съответния адрес и ако се установи несъответствие, сметката на клиента се коригира. Тази услуга е безплатна за клиента.

До момента са консултирани 7480 клиенти по телефона и 3543 клиенти в центровете за обслужване на клиенти относно сметките за януари. В компанията са постъпили 750 писмени жалби.

От всички проверени до момента сигнали няма констатиран нито един случай на надписана или сгрешена сметка. В един отделен случай клиент се е жалвал от неправилно отчитане. Проверката констатира, че е начислена служебна енергия, поради неосигурен достъп на отчетник до електромера.  След направената проверка на адреса, сметката на клиента е коригирана.

Компанията няма да прекъсва захранването на клиентите, чиито сигнали са в процес на проверка и не е необходимо те да заплащат задължението си за януари, докато не получат отговор от дружеството на подадения от тях сигнал.

Бихме искали отново да напомним на нашите клиенти, че експертите на  ЕНЕРГО-ПРО са готови да им съдействат с допълнителна информация и разяснения относно сметките им за електроенергия и индивидуалния им отчетен период на денонощния телефон 0700 161 61, имейл адрес: service@energo-pro.bg или в най-удобния за тях център за обслужване на клиенти. Списък с адресите на центровете за обслужване на клиенти е поместен на: http://www.energo-pro.bg/bg/Kyde-sme-nie

 

Още новини