ЕРП Север инвестира 3,2 милиона лева в рехабилитацията на подстанция Варна Изток

Публикувано на 15.01.2021

ЕРП Север инвестира 3,2 милиона лева в рехабилитацията на подстанция Варна Изток

В рамките на 2019 и 2020 г. ЕРП Север извърши мащабна рехабилитация на подстанция Варна Изток. Подстанцията е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество повече от 40 000 домакинства в града. През 2021 г. предстои доставката и монтажът на нов силов трансформатор с мощност 50 MVA в подстанция Варна Изток, с което общата инвестиция в проекта възлиза на 3,2 милиона лева.

Дейностите по рехабилитация на съоръженията в подстанцията са част от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество. Те включиха цялостно обновяване на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110kV, изграждане на нова двойна шинна система, заедно с прилежащите съоръжения и стоманените поцинковани портали. След направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 изцяло нови елегазови прекъсвачи, 21 разединители, 12 напреженови трансформатори и 18 токови трансформатори.

Проектите на ЕРП Север, заложени в инвестиционната програма на дружеството, подлежат предварително на внимателен експертен анализ. Целта е да бъдат обхванати места с повишено потребление и необходимост от модернизация на съоръженията. С изпълнението на планираните инвестиционни проекти, реализацията на паралелно протичащата ремонтна програма и извършването на неотложни дейности по мрежата, ЕРП Север се грижи да осигурява качествено електроснабдяване на своите клиенти.

Още новини