Кумер ООД поиска спиране на електрозахранването на обекти на ВиК Шумен

Публикувано на 01.08.2023

Кумер ООД поиска спиране на електрозахранването на обекти на ВиК Шумен

С писмо до електроразпределителното дружество в Североизточна България доставчикът Кумер ООД поиска спиране на електрозахранването на обекти на ВиК Шумен с мотив неплатени задължения с изтекъл падеж. ЕРП Север от своя страна върна незабавен отговор с искане за спазване на процедурата по заявяване на прекъсването, включително относно необходимия срок за уведомяване на засегнатите страни. След входиране от Кумер ООД на задължителните документи и приложен график за прекъсване, от 09.08.2023 г. е планирано спиране на електрозахранването на обекти на ВиК Шумен за 4 часа, а от 10.08.2023 г. – до пълно издължаване. Остават очакванията отговорните институции и дружества да предприемат необходимите мерки за разрешаване на казуса.

Още новини