Отново има опасност електрозахранването на обекти на ВиК Шумен да бъде преустановено

Публикувано на 27.07.2023

Отново има опасност електрозахранването на обекти на ВиК Шумен да бъде преустановено

Продължава развитието на спора между бивш доставчик на електроенергия Кумер ООД и ВиК Шумен. С Определение на Апелативен съд Варна беше обезсилена издадена обезпечителна заповед, съгласно която бяха дадени задължителни указания на ЕРП Север за спиране на действията по преустановяване на електрозахранването на обектите на ВиК Шумен ООД, предизвикани от искане на техен предходен доставчик Кумер ООД.

Отмяната на обезпечителната мярка е предпоставка за възобновяване на процеса по прекъсване на захранваните обекти. В опит да помогне за разрешаване на проблема, въпреки че не е страна по казуса, ЕРП Север сигнализира отново отговорните институции Български ВиК Холдинг, МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, ДАНС, Областна администрация Шумен, Община Шумен, РД Пожарна безопасност и защита на населението с копие до ВиК Шумен.

Същевременно операторът на мрежата в Североизточна България изказва загриженост за клиентите, които ще бъдат засегнати от неуредените финансови отношения между Кумер ООД и ВиК Шумен. Очакванията са отговорните адресирани институции и дружества да предприемат необходимите мерки за окончателно разрешаване на казуса в полза на всички засегнати страни.

Още новини