Подобряване на ефективността в съвместната работата обсъдиха управителите на ЕНЕРГО-ПРО и кметът на Варна Благомир Коцев

Публикувано на 01.12.2023

Подобряване на ефективността в съвместната работата обсъдиха управителите на ЕНЕРГО-ПРО и кметът на Варна Благомир Коцев

Днес във Варна се състоя поредната среща от планираната програма на управителите на ЕНЕРГО-ПРО за обсъждане на теми от взаимен интерес с представители на местната власт на лицензионната територия на компанията.

Основен фокус на срещата с новия кмет Благомир Коцев бяха съвместните действия между електроразпределителното дружество и местната власт при бедствия и аварии. В обстановка като наблюдаваната през последните няколко уикенда е наложително аварийните щабове на ЕНЕРГО-ПРО и Общината, съвместно с Областна управа, да координират оперативно предприетите мерки за минимизиране на последствията върху жителите и максимално бързо връщане на нормалния ритъм на живот. 

Кметът на Варна се ангажира да започне работа по проблема с липсващите подробни устройствени планове (ПУП) във вилните зони и крайградските региони. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Ангел Ангелов и Анжела Тонева споделиха, че това затруднява изграждането на нови мрежи, които ще подобрят качеството на електроснабдяването. С цел оптимизиране на усилията и предотвратяване на излишни неудобства за жителите на град Варна г-н Коцев пое ангажимент ремонтните дейности, стартирани от Общината, да се съгласуват с отговорните лица в електроразпределителното дружество.

През тази седмица срещи се проведоха и с кметовете на Разград, Силистра, Търговище, Горна Оряховица. Акцент навсякъде бяха тежките метеорологични условия през изминалите почивни дни и по-рано през месец ноември. Обсъдиха се планове за ефективни и координирани съвместни действия за бързо справяне при други форсмажорни обстоятелства – осигуряването на проходими пътища от местните власти, осигуряване на свързаност от оператора на електропреносната мрежа ЕСО, както и други фактори, ограничаващи възможността за реакция на екипите на ЕРП Север във взаимосвързаната инфраструктурна система. Не на последно място, страните изразиха загриженост относно тиражираните медийни внушения от страна на различни обществени личности и институции и насърчаване на езика на омраза и толериране на прояви, нарушаващи установения законов обществен ред в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

Още новини