Повишените сметки за януари - заради по-дълъг период и по-студен декември

Публикувано на 07.02.2013

Повишените сметки за януари - заради по-дълъг период и по-студен декември

Проверете колко дни включва сметката Ви за януари, съветват от ЕНЕРГО-ПРО

Както и в предходни години, сметката за електроенергия през януари е по- висока от тази за предходния месец. Това се дължи основно на факта, че заради 9 празнични почивни дни в края на декември и началото на януари, отчитането на потребената енергия през месец декември приключва с няколко дни по- рано от обичайното.

С други думи, сметката за декември включва консумацията на електроенергия за по-малко дни, а сметката за януари – за повече дни.

Да вземем един пример:

Клиент, чиято консумация на електроенергия обичайно се отчита на двадесет и пето число на месеца, вместо на 25 декември, е бил отчетен на 17 декември, заради струпването на почивни дни. Това означава, че неговата сметка за декември обхваща 22 дни. За да се възстанови нормалния цикъл на отчет, с който клиентът е свикнал и той отново да бъде отчетен на 25-то число, консумацията му, на база на която се изчислява сметката му за януари е отчетена на 25 януари. По този начин сметката му за януари ще обхване периода от 17 декември до 25 януари. Така на практика сметката за януари не се явява сметка за календарен месец, а за 40 дни.

Ако се приеме, че няма никаква промяна в навиците на клиента и температурите не се променят през целия период от 1 декември до 1 февруари, математически сметката му за януари ще бъде почти двойно по- голяма от тази за декември, само поради факта, че включва двойно повече дни.

Коледните студове вдигнаха допълнително сметките за януари

В действителност, обаче, върху консумацията и респективно сметките за електроенергия оказва влияние и външната температура. Значителното понижение на температурите в дните около Коледа също оказаха влияние върху размера на сметките. Средните температури през декември бяха с около 8ºС по- ниски в сравнение с температурите през ноември. Освен това, декември 2012 като цяло е по- студен и от декември 2011 година.

Празничните дни през декември са отразени в сметките за януари

Допълнителен фактор, който оказа влияние върху сметката за електроенергия за януари, която включва в себе си празничните дни на декември, е и принципно по- високото потребление на енергия по празниците.

Увеличението на тока с 13,8 % от 1 юли 2012 вдигна сметките спрямо 2011 година

Върху размера на сметката за електроенергия оказва въздействие и цената на електрическата енергия. Поради увеличението на цената на електрическата енергия от 1 юли 2012 година, влязло в сила с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, при аналогична консумация сметката за януари 2013 ще е с 13,8 % по- висока от тази за 2012 година.

Информация относно сметките или индивидуалния отчетен период клиентите могат да получат на интернет страницата на компанията, в центровете за обслужване на клиенти и на тел. 0700 161 61. Консултантите на компанията са на разположение на клиентите за отговор на въпроси и предоставяне на допълнителна информация.

 

 

Още новини