Производството на електроенергия от вятърни и фотоволтаични централи в Североизточна България ще бъде ограничено с 40 % на 23 май

Публикувано на 22.05.2013

Производството на електроенергия от вятърни и фотоволтаични централи в Североизточна България ще бъде ограничено с 40 % на 23 май

Производството на електроенергия от фотосоларни паркове и вятърни електроцентрали, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, ще бъде ограничено утре, 23 май, от 10:00 до 17:00 часа. Ограничението на производството на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) с 40 % е по разпореждане на Електроенергийния системен оператор, поради необходимостта от поддържане на баланс между производство и потребление в електроенергийната система.

На територията на област Добрич ще бъдат ограничени всички фотоволтаични централи и само тези  вятърни централи, които са присъединени към подстанции Нона, Тервел, Добрич, Крушари и Фаворит. На територията на останалите области в Североизточна България ще бъде ограничено производството на електроенергия от ВЕИ, присъединени към всички подстанции. Компанията уведомява централите, които утре трябва да ограничат своето производство.

Още новини