Проверката на ДКЕВР в два разпределителни центъра на ЕНЕРГО-ПРО приключи

Публикувано на 15.02.2013

Проверката на ДКЕВР в два разпределителни центъра на ЕНЕРГО-ПРО приключи

Няма установени грешки при отчета на електромерите

Проверката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в разпределителните центрове на ЕНЕРГО-ПРО в Шумен и Горна Оряховица се проведе на 12 и 13 февруари 2013 година. Експертите на ДКЕВР провериха качеството на обслужване и информацията, която се предоставя в центровете за обслужване на клиенти, показанията на електромерите, а точността на уредите беше установена с еталон.

Резултатите от проверката показват, че няма отклонение в показанията на електромерите. Това означава, че потреблението на клиентите е отчетено правилно и сметките са реални. От общо 14 проверени случая, избрани от проверяващите експерти, само при един електромер е констатирано съмнение за неточност, но след проверка в Български институт по метрология (БИМ), е установено, че уредът измерва точно. В хода на проверката от страна на ДКЕВР, при един от проверените сигнали, при напълно изправен електромер, е констатирано минимално отклонение в напрежението (от 2 волта) от установения стандарт. Компанията предприема мерки за отстраняване на  проблема.

Независимо от добрите резултати от проверката на ДКЕВР, ЕНЕРГО-ПРО продължава да проверява показания на електромери и изправността на уредите по сигнали на клиенти и по своя инициатива. През следващата седмица, в присъствието на клиенти и медии, специалисти на компанията ще проверяват електромери, при които има отчетена по-висока консумация от обичайната за този период на годината. „Ще направим тази проверка напълно прозрачно, за да се разсеят всякакви съмнения относно коректността на сметките за месец януари”,  сподели Мария Димитрова, Директор „Обслужване на клиенти” в ЕНЕРГО-ПРО.

 

Още новини