Студенти от ТУ Варна посетиха Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО, подстанция и високоволтова лаборатория на ЕРП Север

Публикувано на 06.12.2023

Студенти от ТУ Варна посетиха Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО, подстанция и високоволтова лаборатория на ЕРП Север

В началото на този месец студенти от Технически университет - Варна посетиха „Учебен център Варна“, „Високоволтовата лаборатория” и подстанция „Юг“ на ЕРП Север. Целта на посещението беше бъдещите инженери да разгледат оборудването за високо напрежение в реалната експлоатационна среда на подстанцията, както и да се запознаят с част от изпитвателната дейност на лабораторията. По учебен план студентите в специалностите „Електротехника и електротехнологии“ и „Възобновяеми енергийни източници” изучават дисциплини свързани с електрическите машини, апарати и трансформатори за ниско и високо напрежение. Практическото мероприятие по естествен начин въведе обучаващите се в отговорностите на енергетиците, ангажирани в лабораторните изпитвания и обслужването на разгледаните съоръженията.

В учебното посещение взеха участие инструктор в Учебен център, специалисти високоволтова лаборатория и отговорник подстанции. Представител на дирекция Човешки ресурси представи дейността на компанията, както и начините за професионална реализация в дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО чрез вътрешни програми за стажанти/стипендианти и постоянни позиции.

Още новини