В рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ през 2023 година бяха финансирани 14 проекта на стойност 80 хиляди лева

Публикувано на 26.01.2024

В рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ през 2023 година бяха финансирани 14 проекта на стойност 80 хиляди лева

Последният реализиран проект „Зелени  кътове за експериментиране“ беше официално открит в ДГ „Радост“ в гр. Златоград

Вече повече от 2 години чрез инициативата в подкрепа на регионалните общности „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ енергийната компания подпомага социално значими обществени проекти в различни области. За изминалата 2023 година бяха одобрени 14 кандидатури, като общата дарена сума за тяхната реализация е 80 хиляди лева. Сред финансираните проекти са образователни стаи в няколко детски градини, изграждане на еко кътове на открито, оборудване на специализирани кабинети в професионални гимназии по електротехника, подпомагане на читалища, както и облагородяване на градската среда чрез изрисуване с графити на няколко енергийни съоръжения и засаждане на иглолистни дръвчета.

В началото на тази година беше завършена реализацията на проект „Зелени  кътове за експериментиране“ в двора на ДГ „Радост, гр. Златоград. Официалното му откриване се състоя на 25 януари в детското заведение. Обособените кътове  ще се използват както за игрово-познавателна дейност, така и за творческо, социално-емоционално развитие и физическа активност на децата, съобразно съдържанието по образователните направления „Околен свят“, „Конструиране и технологии“, „Математика“, “Изобразително изкуство“, „ Физическа култура “ и др. Практическите дейности на децата ще подпомогнат повишаването на познавателната им активност и емоционалната удовлетвореност чрез експериментална дейност на открито и ще изградят у тях игрови и комуникативни умения, както и увереност в собствените им възможности.

Следвайки стратегическата си ESG визия, ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да развива инициативи със социална насоченост и през 2024 г. С приоритет ще бъдат разглеждани и одобрявани проекти, свързани с образователни инициативи в училища и университети у нас, както и подпомагане на общини в Североизточна България. Заявления за финансиране могат да се подават в областите „Образование“, „Опазване на околната среда“, „Изграждане на екологични ценности“, „Устойчиво развитие на градската среда“, „Енергийна ефективност“, „Безопасно използване на електроуреди и енергийни съоръжения“. Повече за инициативата, критериите и заявлението за кандидатстване са публикувани в страницата на ЕНЕРГО-ПРО на адрес: https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto.

Още новини