Профил

Адрес за контакт:

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД                            
Варна Тауърс, кула Г                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна

 

 

 

В края на месец юни 2012 г. ЕНЕРГО-ПРО закупи бизнеса на немската компания Е.ОН в България и по този начин придоби компании, притежаващи лицензии за следните дейности в енергетиката:

- разпределение на електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД);

- снабдяване с електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД);

- търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група (ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД).

Лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е с размер от близо 30 000 кв. км и покрива 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За доброто обслужване на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД са обособени 11 центъра за обслужване на клиенти, разположени в 11 града в Североизточна България и денонощен телефонен център 0700 1 61 61.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД продава електрическа енергия по свободно договорени цени и е един от водещите търговци на либерализирания пазар. Компанията е с дългогодишен опит и е сред първите търговци, регистрирани на българския електроенергиен пазар. В началото на юли 2012 г. лицензията на компанията за търговия с електрическа енергия е допълнена с правата и задълженията за дейността "координатор на стандартна балансираща група".