Водноелектрически централи на ЕНЕРГО-ПРО

В Чешката република ЕНЕРГО-ПРО управлява две водноелектрически централи: на река Лабе с обща инсталирана мощност от 9,6 MW и средно годишно производство от 45 GWh. През 2010 г. започна изграждането на водноелектрическата централа Litoměřice, която е пусната в експлоатация през декември 2012 г. Водноелектрическата централа Brandýs nad Labem е придобита от компанията през 2014 г.

ВЕЦ-овете на чешката ЕНЕРГО-ПРО в Турция включват новите водноелектрически централи Каракурт и Алпаслан 2. За турските електроцентрали миналата година беше първата, в която работят на пълен капацитет. Пуснати са още през 2020 г., а през 2021 г. поетапно са въведени всичките им части и едва през 2022г. е включена пълната им експлоатация през цялото време. Водноелектрическите централи зависят от хидроложките условия през дадена година. Електроцентралите Каракурт и Алпаслан 2 имат предимството да имат огромни водни резервоари зад тях. Така те могат да задържат масата на водата и, ако е необходимо, тя да бъде освободена и трансформирана в енергия. Това са най-големите хидроцентрали на компанията, които допринасят за една четвърт от печалбата на по-широката група.

Разполагайки с водноелектрически централи в различни държави, ЕНЕРГО-ПРО диверсифицира риска. България е с най-ниската инсталирана мощност на водноелектрически централи, но поради високите цени в ЕС през 2022 г. те за първи път надвишиха приходите от други страни.

Понастоящем чешката ЕНЕРГО-ПРО насочва инвестициите си в Колумбия, където ще бъдат изградени три нови източника на електроенергия. Колумбия е страна, в която този тип хидрология е добра. Тази южноамериканска страна има много вода, а също и високи планини, така че водата успява да набере скорост и сила. Така повече енергия се получава от по-малко вода, което увеличава ефективността. Първата централа в страната очакваме да бъде въведена в експлоатация през 2026 г. При общи планове за 200-300 мегавата мощност в страната втора централа ще бъде с мощност около 60, а третата около сто мегавата, което би трябвало да се случи в рамките на десетгодишен период.