Изнесени офиси

График на изнесени офиси:

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТА РАБОТНО ВРЕМЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Дъбравино 16.10.2017 10:00 - 14:00 Кметство, с. Дъбравино
Партизани 16.10.2017 10:00 - 14:00 Пенсионерски клуб, с. Партизани
Царевци 17.10.2017 10:00 - 14:00 Пенсионерски клуб, с. Царевци
Бозвелийско 17.10.2017 10:00 - 14:00 Кметство, с. Бозвелийско
Провадия 18.10.2017 10:00 - 14:00 Информационен център, гр. Провадия
Езерово 18.10.2017 10:00 - 14:00 Пенсионерски клуб, с. Езерово
Пчелник 19.10.2017 10:00 - 14:00 Кметство, с. Пчелник
Неофит Рилски 19.10.2017 10:00 - 14:00 Кметство, с. Неофит Рилски
Горен Чифлик 20.10.2017 10:00 - 14:00 Кметство, с. Горен Чифлик
Чернево 20.10.2017 10:00 - 14:00 Пенсионерски клуб, с. Чернево