Спечели с ЕНЕРГО-ПРО

Всеки клиент, посетил някой от Центровете за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО в периода 15 май-31 декември 2018 година, може да вземе участие в томболата за 100 награди на стойност 50 лева за покупка на енергийно ефективен електроуред.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА "СПЕЧЕЛИ С ЕНЕРГО-ПРО"


Печеливши участници в кампания „Спечели с ЕНЕРГО-ПРО“

Юли 2018 година

Флора Такворова Димитрова, Марийка Димитрова Иванова, Жулиета Ивелинова Георгиева, Жулиен Николаев Жечев, Неджатин Руфадов Салиев, Георги Христов Драганов, Радко Василев Спасов, Лъчезар Пенев Дойков, Добромир Минчев Илиев, Тихомир Христов Тодоров, Владимир Георгиев Перчемлиев, Силвия Георгиева Александрова

Юни 2018 година

Еленка Сашева Руменова, Стефанка Николова Маринова, Янко Райчев Илиев, Анна Валентинова Василева, Николинка Николова Стойчева, Светлозар Петров Петров, Надя Йорданова Минчева, Маринела Крумова Иванова, Лилия Игнатова Димитрова, Невена Руменова Камбурова, Виолин Иванов Маринов, Емил Панайотов Аврамов