Клуб „Млад репортер“ към ПГТ „Проф. Д-р А. Златаров“, гр. Варна

Брой 1

С финансиране от инициативата "ЕНЕРГО-ПРО за обществото" през май 2022 година беше създаден клуб „Млад репортер“ към ПГТ „Проф. Д-р А. Златаров“. 

В рамките на проекта беше сформиран като извънкласна дейност ученически клуб „Млад репортер“ с ученици от 8 до 12 клас на ПГТ „Проф. Д-р А. Златаров“. Младежите провеждат занимания и обучения в клуба в рамките на един астрономически час седмично през учебната 2022/2023 година. По време на обучението учениците ще придобиват знания и умения да писане и заснемане на журналистически и пиар материали. Ще се срещат с действащи журналисти и пиар специалисти, ще посещават редакции на медии. Като резултат от обучението учениците ще създадат статии и видеорепортажи, които ще публикуват в създаден за целта интерактивен стенвестник. В рамките на проекта се предвижда издаването на 3 броя интерактивни стенвестници с материали на учениците от клуба. Първият брой вече е издаден и можете да го разгледате на адрес: https://www.pgtvarna.com/2022_vestnik/index.html#p=6

брой 2