ПРЕКЪСНАТО ЗАХРАНВАНЕ ПРИ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Захранването ми е преустановено поради неплащане. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

Трябва да заплатите просрочените си задължения за електроенергия, начислените законови лихви за просрочие към тях и разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването, обявени на интернет страницата на компанията, в ценоразписа за допълнителни услуги. Възстановяването на електрозахранването се извършва в деня следващ заплащането.

Ако желаете електрозахранването да бъде възстановено в същия работен ден, можете да заявите услуга по експресно възстановяване в нашите Центрове за обслужване на клиенти (тук можете да видите адресите им) или на касите на Български пощи АД, до 18:00ч.

Важно! При заплащане на дължимите суми, моля имайте предвид, че плащанията на касите в нашите Центрове за обслужване на клиенти и на касите на Български пощи АД, се отразяват веднага, докато плащания на каси на EasyPay, FastPay, по банков път или онлайн през сайта на ЕНЕРГО-ПРО https://vp.energo-pro.bg/, постъпват в системата на ЕНЕРГО-ПРО най-късно до два работни дни.

За повече информация за процедурите за възстановяване на захранването след прекъсване поради неплащане, потърсете ни на телефон 0700 800 61.

2. До коя дата трябва да платя сметката си за електрическа енергия?

Информация за крайните дати за плащане на сметките за електрическа енергия може да намерите във вашата фактура или на интернет страницата на компанията: https://www.energo-pro.bg/bg/potrebitel/vlizane.

3. Ако имам само една неплатена фактура ще ми прекъснете ли електрозахранването?

Електрозахранването може да бъде прекъснато за всяко просрочено и незаплатено задължение, при спазване на регламентираните срокове за предизвестие.

4. Как мога да бъда информиран за просрочено задължение и последващо прекъсване на снабдяването?

Можете да регистрирате мобилен номер или e-mail адрес за получаване на известия за забавено плащане и предстоящо прекъсване на електрозахранването:

 • На интернет страницата на дружеството https://update.energo-pro.bg/;
 • В нашите Центрове за обслужване на клиенти (тук можете да видите адресите им);
 • На електронната ни поща service@energo-pro.bg.

Важно! ЕНЕРГО-ПРО Продажби не носи отговорност за известия, недостигнали до своите получатели поради неактуален телефонен номер / имейл адрес или при проблеми с доставянето им от съответния мобилен оператор / интернет доставчик.

5. Колко време след плащане на таксата за възстановяване ще ми бъде възстановено електрозахранването?

Дружеството предоставя на клиентите обикновена и експресна услуги по възстановяване на електрозахранването, съгласно Ценоразпис на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (https://www.energo-pro.bg/web/files/richeditor/documents/cenorazpisi/2020/pricelist-eprs-20-08-2019-bg.pdf):

 • При обикновената услуга електрозахранването се възстановява в до 12 ч. на следващия работен ден след извършено плащане от Ваша страна;
 • При експресната услуга електрозахранването се възстановява в срок до шест астрономически часа след извършеното плащане от Ваша страна.

Важно! Експресната услуга трябва да бъде заявена в нашите Центрове за обслужване на клиенти (тук можете да видите адресите им) или на касите на Български пощи АД, в работен ден до 18:00ч.

6. През почивни и празнични дни може ли да ми възстановите електрозахранването?

Не. Възстановяването се извършва само в работни дни и то след заплащане на всички дължими суми.

7. Какви начини на плащане мога да ползвам, за да заплащам сметките си за електрическа енергия?

ЕНЕРГО-ПРО предоставя на своите клиенти следните канали на плащане на сметките за консумирана електрическа енергия:

По банков път чрез:

 • Директен дебит – текущото задължение се заплаща от Вашата банкова сметка, автоматично, всеки месец. Можете да декларирате своето желание за преминаване към плащане с директен дебит чрез попълване на формуляр в обслужващата Ви банка;
 • Банкомат – от устройството се избира функцията bPay и се посочва Търговския идентификационен код на ЕНЕРГО-ПРО: 50003;
 • Платежно нареждане – дължимата сума се превежда по сметката на ЕНЕРГО-ПРО в УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF. В основание за плащане посочвайте клиентски номер.

В брой на място в:

 • Удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;
 • Пощенските станции на Български пощи;
 • Касите на EasyPay и FastPay

Важно! В съответствие със Закона за ограничаване на плащанията в брой, сумата внесена на каса, не може да надвишава 10 000 лв.

По Интернет:

 • Онлайн на адрес: https://vp.energo-pro.bg/ 
 • Системата за електронно плащане еРау.bg.
 • Електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка;

Важно! От съображения за сигурност ЕНЕРГО-ПРО е определила лимит за клиентите, плащащи с карта през сайта ѝ. Превежданата сума не може да бъде по-голяма от 1 000 лв.

8. Ако платя по банков / електронен  път, кога ще ми възстановите електрозахранването?

Ако платите по банков / електронен  път, електрозахранването ще бъде възстановено на следващия работен ден, след денят, в който плащането постъпи по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби.

9. Може ли да платя на касите на Easy Pay / Fast Pay, за да ми възстановите електрозахранването?

Да, можете, но следва да имате предвид, че електрозахранването ще бъде възстановено на следващия работен ден, след денят, в който плащането постъпи по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби. Експресно възстановяване на захранването, не може да бъде заявено на касите на Easy Pay / Fast Pay.